Metody pracy

Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi w języku polskim i angielskim.

Terapia Schematów 
Podczas naszych spotkań będziemy pracować nad odkrywaniem i zrozumieniem wzorców  zachowań nieświadomie lecz skutecznie utrwalanych w trakcie życia. Schematy te mogą wpływać na ciebie i twoje zachowania i, jeśli nie są przepracowane, przyczyniać się do  sztywności zachowań oraz nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  Celem jest zrozumienie, jak zapewnić zaspokojenie twoich potrzeb  emocjonalnych w sposób, który nie powoduje niepokoju w tobie i innych. 

Mindfulness – Uważność 
Mindfulness to akt celowego zwracania uwagi na wszystkie elementy twojego doświadczenia z  postawą otwartej akceptacji, nieoceniania i zrozumienia. W technikach uważności skupimy się na  uczuciach takich, jakie są; przestajeniemy je zastępować lub zmieniać. Podczas sesji mindfulness  nauczymy się, jak pomóc ci zachowywać się spokojnie, akceptując swoje uczucia, bez względu na  to, jak bardzo jesteś zdenerwowany czy zestresowany. 

Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w pracy z dziećmi z autyzmem
Stosowana Analiza Zachowania jest często określana jako „złoty standard” w terapii autyzmu.  Terapia może zmniejszyć objawy, poprawić zdolności poznawcze i umiejętności życia codziennego  oraz zmaksymalizować zdolność dziecka do funkcjonowania i uczestnictwa w społeczności.  Podczas spotkań będziemy pracować nad umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymipłynnością oraz efektywnością uczenia się poprzez pozytywne wzmacnianie.

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
Podczas terapii akceptacji i zaangażowania będziemy uczyć się akceptacji uczuć i emocji, które  często na codzień staramy się nieefektywnie wypierać. Zaangażujemy się w aktywności, które  sprawią, że twoje życie stanie się pełniejsze. Będziemy również wzmacniać elastyczność psychologiczną, umiejętność bycia i skupienia się na „tu i teraz” oraz  pełnego angażowania się w doświadczenie. Celem terapii jest odnalezienie drogi, która pozwoli  cieszyć się pełnią życia według własnych przekonań i wartości. Bądź obecny, otwórz się, rób to, co ma znaczenie – to  sedno tej terapii.

Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) postrzega istoty ludzkie jako z natury  relacyjne, społeczne i skoncentrowane na intymnej więzi z innymi. Model EFT traktuje emocje i regulację emocjonalną jako kluczowe czynniki organizujące indywidualne  doświadczenia i interakcje w relacjach. Dlatego podczas naszych spotkań skupimy się na  relacyjności i rozumieniu twoich emocji leżących u podstaw tworzenia więzi  z innymi.

Trening Umiejętności Społecznych (SST) 
Trening umiejętności społecznych to rodzaj terapii, który szczególnie skupia się na interakcjach  jednostki w społeczeństwie. Celem treningów jest efektywne usprawnienie funkcjonowania w  społeczeństwie, w środowisku szkolnym, rówieśniczym jak i rodzinnym. Podczas treningów TUS  będziemy pracować nad komunikacją werbalną i niewerbalną, aktywnym słuchaniem, empatią,  rozwiązywaniem konfliktów, współpracą, asertywnością i wieloma innymi.