O mnie

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną oraz pedagogiem. Na co dzień pracuję indywidualnie oraz grupowo z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, trudnościami adaptacyjnymi i relacyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz niską samooceną; młodzieżą oraz dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami snu, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach, bullyingiem (młodzież) oraz trudnościami wychowawczymi (rodzice).

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży klinicznych (FDDS, ZLŚ, ŚDS) oraz w trakcie pracy zawodowej w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz w poradni i prywatnej praktyce.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i treningach organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. W pracy staram się podchodzić do klientów holistycznie wierząc, że osiągane zmiany wpływają na całościowe funkcjonowanie jednostki. Wierzę w sprawczość klienta, dlatego staram się być towarzyszem zmian, które dokonują się w trakcie naszych spotkań. Korzystając z wielu podejść staram się znaleźć tę właściwą ścieżkę, która pozytywnie wpłynie na znalezienie balansu życiowego. W trakcie pracy sięgam po takie metody terapeutyczne jak: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness, terapia schematów, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT), stosowana analiza zachowań (ABA), trening umiejętności społecznych (SST).

Obecnie pracuję on- line. 

Pracuję zarówno w języku polskim jak i angielskim.


Kontakt